Hier vind je het beste asbest advies wanneer je het nodig hebt!

Wanneer mensen een oudere woning gaan verbouwen, is er nog altijd vaak sprake van asbest. Hoe weet je dat jouw woning asbest bevat? En hoe kom je van deze asbest af? Ga je zelf aan de slag of heb je hier een specialist bij nodig? Hieronder vind je meer informatie over asbest.

Asbest

Allereerst is het goed om te weten wat asbest precies is. Asbest is een natuurlijk product, opgebouwd uit hele kleine vezels. Vroeger was het middel ontzettend populair in de bouw omdat het een unieke brand- en vochtwerende werking had. Helaas was toen nog niet bekend dat asbest een bijzonder slecht negatief effect heeft op onze gezondheid. Vooral in gebouwen en woningen die voor 1994 zijn gebouwd bevatten regelmatig asbest. Je vindt asbest in schoorstenen, gevelplaten, waterleidingen, dakbedekking, golfplaten en onder vensterbanken.

Gevaarlijk

Wanneer asbest bijvoorbeeld onder dakbedekking aanwezig is, is het niet direct schadelijk voor je gezondheid. Wanneer asbestonderdelen beginnen af te brokkelen, en de vezels vrijkomen door bijvoorbeeld veroudering of schade wordt asbest gevaarlijk. Bij het ongemerkt inademen van asbestvezels komen deze vezels in de longen terecht waardoor ze zich verplaatsen over het gehele lichaam. Asbestose, long- en buikvlieskanker kunnen gevolgen zijn hiervan. Het verraderlijke aan asbest is, dat je zelfs na 30 jaar nog ziek kan worden van de asbestvezels.

Asbest advies

Wanneer je het vermoeden hebt dat er asbest in het gebouw aanwezig is, is het verstandig om een asbestinventarisatie uit te voeren. Vaak vinden mensen dit zonde van hun geld, maar het is tegenwoordig wettelijk verplicht om asbest te verwijderen. Op lange termijn wordt je gezondheid ermee bespaart wat het alle belangrijkste is. Van Santen Advies is expert op het gebied van het uitvoeren van asbestinventarisaties. Met een team van professionals zorgen ze voor een snel en betrouwbaar asbest onderzoek en denken mee met een pragmatisch asbest advies.